Aanmelding laadpaal verplicht

29/02/2024

De Vlaamse Regulator van de elektriciteits- en gasmarkt (VREG) heeft in juni 2021 een nieuwe meldingsplicht voor laadpunten voor elektrische wagens ingevoerd. Die verplicht eigenaars van laadpalen om hun oplaadpunt(en) aan te geven bij hun netwerkbeheerder (Fluvius, Ores, Resa,...).

Smappee aanmelding laadpaal caps blog

Deze wet werd ingevoerd omdat het voor de netwerkbeheerders essentieel is om te kunnen anticiperen op toekomstige energiebehoeften. Als de palen en hun kenmerken gekend zijn, kunnen beheerders beter anticiperen op pieken en zo verstoringen voorkomen. Zodoende kunnen ze gerichte aanpassingen uitvoeren aan het elektriciteitsdistributienet.

Alle laadpunten die u aansluit op het laagspanningsnet met een laadvermogen van ≥ 3,7 kW in Wallonië en Brussel en van ≥ 5 kW in Vlaanderen moet u aanmelden bij uw netwerkbeheerder. Deze verplichting geldt voor zowel publieke als private laadpalen en is van kracht in elk gewest.

Sinds 30 september 2023 (Brussel) en 31 december 2023 is de gedoogperiode afgelopen en riskeert u effectief een boete indien u deze verplichting niet naleeft.

Uw laadpaal aanmelden kan o.a. via de websites van de volgende beheerders:

Fluvius (Vlaanderen)
Sibelga (Brussel)
ORES (Wallonië)
RESA (Wallonië)
REW (Wallonië)
AIEG (Wallonië)
AIESH (Wallonië)

Indien er op de website van uw beheerder geen online formulier ter beschikking is kan u hen via het contactformulier op de hoogte stellen of per e-mail.